The Festival

The Hjertøya Festival is a electronic music festival held in Norway since 2016. The festival is known for its picturesque surroundings and outdoor atmosphere, and has been held primarily on Hjertøya island near Molde, Norway. However, in recent years, the festival has moved to different locations across Norway, with the 2022 and 2023 editions being held at Trevatn Velpark in Reinsvoll, Norway.

The Experiences

The festival offers attendees a unique experience, with large camping areas, food trucks, and most importantly electronic music. The festival features a wide range of local and international DJs and artists who perform on multiple stages throughout the festival. Some of the artists who have performed at the festival in recent years include DJ Roger F, Eric Small, Robert Solheim, Granbar, Peter Pan, Trolliwood, Matiago, Evy Gee, Chef D, RAA, Terje Sæther, Charlotte, Pål Thomas, Carina Helen, Monica Snøås, Julie Reistad, Dr. Drøy, DJIM, Onkel Ankiba, Kind, Geronimo, Elena Pavla, Baime, KNR, Edgar Peng, Faia, OyHopper, T.Blisskin, Laüget, Joachim Lutzow, Kamelia, Space:Liens, Funky Buddh@, Shahab, Paul White, Vass Nikoloff, Soundfile, Willy Mathisen, DJ Mr, Richard Blanco, Pettø, Sistersweet, Safety Third, and Clan EQ.

In addition to electronic music and party vibes, the Hjertøya Festival also places a strong emphasis on community and inclusivity. The festival aims to create a safe and welcoming environment for all attendees, and encourages a culture of looking out for one another. The festival has become known for its positive and friendly atmosphere, with attendees often returning year after year.

The Future

While the festival has primarily been held in Norway, the organizers have expressed interest in expanding the festival internationally. This would allow more people to experience the unique atmosphere and culture of the Hjertøya Festival.

The Feeling

Overall, the Hjertøya Festival offers a unique experience for those looking for a combination of electronic music DJ shows, musical artforms, and outdoor adventure.

With its beautiful surroundings, diverse lineup of artists, and emphasis on community and inclusivity, the festival has become a beloved event in Norway’s cultural calendar.

Festivalen

Hjertøyafestivalen er en elektronisk musikkfestival som har vært arrangert i Norge siden 2016. Festivalen er kjent for sine pittoreske omgivelser og utendørs atmosfære, og har først og fremst blitt arrangert på Hjertøya nær Molde. Imidlertid har festivalen de siste årene flyttet til forskjellige steder i Norge, med 2022- og 2023-utgavene avholdt på Trevatn Velpark i Reinsvoll, Norge.

Opplevelsene

Festivalen tilbyr deltakerne en unik opplevelse, med store campingområder, foodtrucks og ikke minst elektronisk musikk. Festivalen har et bredt spekter av lokale og internasjonale DJ-er og artister som opptrer gjennom festivalen. Noen av artistene som har opptrådt på festivalen de siste årene inkluderer DJ Roger F, Eric Small, Robert Solheim, Granbar, Peter Pan, Trolliwood, Matiago, Evy Gee, Chef D, RAA, Terje Sæther, Charlotte, Pål Thomas, Carina Helen, Monica Snøås, Julie Reistad, Dr. Drøy, DJIM, Onkel Ankiba, Kind, Geronimo, Elena Pavla, Baime, KNR, Edgar Peng, Faia, OyHopper, T.Blisskin, Laüget, Joachim Lutzow, Kamelia, Space:Liens, Funky Buddh@, Shahab, Paul White, Vass Nikoloff, Soundfile, Willy Mathisen, DJ Mr, Richard Blanco, Pettø, Sistersweet, Safety Third og Clan EQ.

I tillegg til elektronisk musikk og festvibber legger Hjertøyafestivalen også stor vekt på fellesskap og inkludering. Festivalen har som mål å skape et trygt og innbydende miljø for alle deltakere, og oppmuntrer til en kultur for å passe på hverandre. Festivalen har blitt kjent for sin positive og vennlige atmosfære, med deltakere som ofte kommer tilbake år etter år.

Fremtiden

Mens festivalen primært har vært avholdt i Norge, har arrangørene meldt interesse for å utvide festivalen internasjonalt. Dette vil gjøre at flere får oppleve den unike atmosfæren og kulturen på Hjertøyafestivalen.

Følelsen

Samlet sett tilbyr Hjertøyafestivalen en unik opplevelse for de som leter etter en kombinasjon av elektronisk musikk, DJ-show, musikalske kunstformer og utendørseventyr.

Med sine vakre omgivelser, et mangfoldig utvalg av artister og vekt på fellesskap og inkludering, har festivalen blitt en kjær begivenhet i Norges kulturkalender.